สุรีรัตยา บุญแสนแผน
 

 

 

สุรีรัตยา บุญแสนแผน
บรรณารักษ์แผนกเทคนิค
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี 12000
surey@hotmail.com
sureerattaya@ rangsit.rsu.ac.th

หน้าแรก | ประวัติ | แผนกเทคนิค | สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต | มหาวิทยาลัยรังสิต

นิสิตปริญญาโทบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 9 | ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Webmaster Sureerataya : contract surey@hotmail.comt

Copyright@2007 All Rights Reserved

Last updated: Saturday, 12/8/07 3:04 PM